เซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) คืออะไร โดย เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.

เซลลูล่าร์ บีม นวัตกรรมของคานรูปแบบใหม่             เซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) เป็นการแปรรูปเหล็กรูปพรรณหน้าตัดเอชบีม โดยเซลลูล่าร์ บีม จะมีช่องเปิดที่มีลักษณะโค้ง รูปวงกลมเรียงเป็นระยะบนเหล็ก ซึ่งเซลลูล่าร์ บีม สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในลักษณะของคานรับพื้น และโครงสร้างหลังคาให้กับอาคาร ช่วยประหยัดต้นทุน และทำให้โครงสร้างมีความสวยงาม โดยทั่วไปแล้วเซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) ใช้ทำเป็นโครงหลังคา เหมาะกับอาคารที่มีหน้ากว้างมากๆ สามารถติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เสาเหล็กค้ำยัน ทำให้ใช้สอยพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการสร้างรากฐาน อีกทั้งยังให้ความโปร่งแสงกับอาคารได้มากกว่า โครงเซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) เหมาะสำหรับ โรงงาน โกดัง…

Read More